Uwaga! Zmiana trybu pracy Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami

Z dniem 16 marca 2020 roku ulega  zmianie  tryb pracy i obsługa   klientów  w Wydziale Architektury i Gospodarki Nieruchomościami . 

Kontakt będzie odbywał się wyłącznie przez:

- składanie wniosków  na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ul. Partyzantów 2,

- kontakt e- mail : starostwo @powiat –chrzanowski.pl, agn@powiat- chrzanowski.pl ,   EPUAP

- kontakt telefoniczny.

Wykaz  telefonów do Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami

 32 625 79 63  pok.007  Dyrektor
 32 625 79 81 – pok.011 Z-ca Dyrektora

32 625 79 26

pok. 009

Sprzedaż, dzierżawy, służebności, wejścia w teren.

32 625 79 29

pok. 009

Regulacje stanów prawnych, gruntów Skarbu Państwa.

32 625 79 27

pok. 010

Scalenia i wymiany, wspólnoty gruntowe.

32 625 79 28

pok. 013

 

Zwroty nieruchomości, mienie powiatowe, odszkodowania za drogi, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

32 625 79 35

pok. 010

Użytkowanie wieczyste na gruntach Skarbu Państwa.

32 625 79 35

pok. 010

 

Ochrona gruntów rolnych, użytkowanie wieczyste - garaże, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

32 625 79 38

pok. 008

Pozwolenia na budowę

32 625 79 42

pok. 004

Pozwolenia na budowę

32 625 79 43

pok. 110

Zgłoszenie robót budowlanych

32 625 79 73

pok. 111

Pozwolenia na budowę

Wzory wniosków  znajdują  się w zakładce  „Załatw sprawę” : http://www.powiat-chrzanowski.pl/starostwo/zalatw-sprawe.html.