Zarządzenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 16 marca 2020 roku

Starosta Chrzanowski, w dniu 16 marca 2020 roku, wydał zarządzenie w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie.