Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Zmiana trybu pracy Wydziału Ochrony Środowiska

Z dniem 16 marca 2020 roku ulega zmianie tryb pracy i obsługa klientów w Wydziale Ochrony Środowiska.

Kontakt będzie odbywał się wyłącznie przez:

- składanie wszelkich wniosków wyłącznie  na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ul. Partyzantów 2 lub drogą mailową

- kontakt e- mail : starostwo@powiat–chrzanowski.pl, osr@powiat-chrzanowski.pl ,   EPUAP

- kontakt telefoniczny

Wykaz  telefonów do Wydziału Ochrony Środowiska

32 7121006 - Dyrektor

32 7121007 - za-ca Dyrektora - Gospodarka Odpadami, przyjmowanie zgłoszeń instalacji niewymagających decyzji, zezwolenia w ramach handlu prawami do emisji, pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza

32 7121009 - Sprawy z zakresu geologii, rekultywacja gruntów,

32 7121010 - Wydawanie zaświadczeń o objęciu nieruchomości planem urządzenia lasu, karty wędkarskie, rejestracja łodzi do celów wędkarskich, rejestracja zwierząt egzotycznych

32 7121012 -  Gospodarka leśna, wydawanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów

32 7121013 - Sprawy finansowe, gospodarka środkami przeznaczonymi na ekologię

Zaświadczenia, decyzje i pisma wysyłane będą wyłącznie poprzez pocztę

Wzory wniosków  znajdują  się w zakładce  „Załatw sprawę” : http://www.powiat-chrzanowski.pl/starostwo/zalatw-sprawe.html.