Zmiana trybu pracy Wydziału Ochrony Środowiska

Z dniem 16 marca 2020 roku ulega zmianie tryb pracy i obsługa klientów w Wydziale Ochrony Środowiska.

Kontakt będzie odbywał się wyłącznie przez:

- składanie wszelkich wniosków wyłącznie  na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ul. Partyzantów 2 lub drogą mailową

- kontakt e- mail : starostwo@powiat–chrzanowski.pl, osr@powiat-chrzanowski.pl ,   EPUAP

- kontakt telefoniczny

Wykaz  telefonów do Wydziału Ochrony Środowiska

32 7121006 - Dyrektor

32 7121007 - za-ca Dyrektora - Gospodarka Odpadami, przyjmowanie zgłoszeń instalacji niewymagających decyzji, zezwolenia w ramach handlu prawami do emisji, pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza

32 7121009 - Sprawy z zakresu geologii, rekultywacja gruntów,

32 7121010 - Wydawanie zaświadczeń o objęciu nieruchomości planem urządzenia lasu, karty wędkarskie, rejestracja łodzi do celów wędkarskich, rejestracja zwierząt egzotycznych

32 7121012 -  Gospodarka leśna, wydawanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów

32 7121013 - Sprawy finansowe, gospodarka środkami przeznaczonymi na ekologię

Zaświadczenia, decyzje i pisma wysyłane będą wyłącznie poprzez pocztę

Wzory wniosków  znajdują  się w zakładce  „Załatw sprawę” : http://www.powiat-chrzanowski.pl/starostwo/zalatw-sprawe.html.