Konkurs na "Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020"

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs o przyznanie certyfikatu "Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020".

Konkurs na "Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020"

Konkurs ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej: www.znakjakosci.mrpips.gov.pl