Małopolska stawia na sport

Małopolska stawia na sport
Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Małopolski w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Program polega na udzieleniu jednostkom samorządu terytorialnego z Małopolski, pomocy finansowej na realizację zadań własnych, związanych z modernizacją infrastruktury rekreacyjno-sportowej, spełniającej rolę lokalnych stref aktywności fizycznej. Celem projektu jest podniesienie standardu oraz rewitalizacja istniejących obiektów sportowych, będących w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym.

W 2020 roku na realizację programu modernizacji boisk i miejsc rekreacji w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”, Województwo Małopolski przeznacza środki finansowe w wysokości 12 mln zł.

Nabór wniosków trwa do 31 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem i wnioskiem dostępne na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.