Komunikat! Zawieszenie przyjmowania stron w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie

Szanowny Kliencie! W związku z obowiązującym na obszarze Rzeczpospolitej  Polskiej stanem epidemii oraz koniecznością wzmocnienia ochrony przed koronawirusem (COVID-19) w trosce o najwyższe bezpieczeństwo Twoje oraz pracowników tut. Urzędu Starostwo Powiatowe w Chrzanowie z dniem 24 marca 2020 r. ograniczyło obsługę interesantów.

Urząd został zamknięty dla klientów do odwołania

Dokumenty w wyłącznie pilnych sprawach można składać pocztą tradycyjną lub profilem zaufanym poprzez ePUAP.  Kontakt z urzędem będzie odbywał się wyłącznie telefonicznie, drogą pocztową lub elektronicznie. Ponadto dokumenty w formie papierowej będzie można składać w zaklejonych kopertach lub trwale zespolone do skrzynki podawczej udostępnionej wewnątrz budynku  Starostwa przy ul Partyzantów 2.