Rząd wprowadził kolejne obostrzenia w związku z koronawirusem. Przeczytajcie koniecznie!

Rząd wprowadził nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi.

Rząd wprowadził kolejne obostrzenia w związku z koronawirusem. Przeczytajcie koniecznie!

Ograniczenia w przemieszczaniu się:

- Nie wolno korzystać z bulwarów, parków, czy placów zabaw!po ulicach nie powinny poruszać się więcej niż dwie osoby (ograniczenie to nie dotyczy jednak rodzin)!

- Dozwolone jest wychodzenie w celu pomocy osobie potrzebującej, na przykład zawiezienie jedzenia lub leków!

- Pojawią się ograniczenia dotyczące poruszania się w komunikacji publicznej - tylko miejsca siedzące, podzielone przez dwa!

- W Mszach Św. i pogrzebach będzie mogło uczestniczyć do pięciu osób plus sprawujący mszę!
- Kara za nieuzasadnione gromadzenie się może skutkować mandatem w wysokości nawet 5 tys. zł, a w działaniach weryfikujących policji pomoże wojsko!
- Obostrzenia obowiązują od 24 marca do 11 kwietnia.

Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.