Ważne zalecenia dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji.

Ministerstwo zdrowia wydało zalecenia dla osób zarażonych koronawirusem, którzy nie wymagają hospitalizacji. 

 Ważne zalecenia  dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji.

W załączeniu informacje dla pacjentów, prezydentów oraz starostów, a także Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi
SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji.