Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Ogłoszenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chrzanowie

ZASADY ORZEKANIA W CZASIE TRWANIA EPIDEMII: W okresie od 8 marca 2020 r. do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, WSZYSTKIE ORZECZENIA WYDAWANE BĘDĄ BEZ OBECNOŚCI OSOBY ZAINTERSOWANEJ LUB DZIECKA zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r., poz. 534).   

O terminach rozpatrywania wniosków będziecie Państwo informowani przez pracowników Zespołu listownie lub telefonicznie a wydane orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności przesyłane będą na wskazane adresy korespondencyjne. 

Dane kontaktowe:  tel.: 32 624 75 55, e-mail: zespol.pcpr@powiat-chrzanowski.pl