Laptopy trafią do uczniów szkół średnich z Powiatu Chrzanowskiego

30 nowych laptopów trafi po świętach do uczniów Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Chrzanowskiego. Sprzęt o wartości 100 tys. zł udało się zakupić dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich.Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Laptopy trafią do uczniów szkół średnich z Powiatu Chrzanowskiego

Projekt  jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów w domach. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Po świętach dyrektorzy szkół rozdysponują nowy sprzęt wśród najbardziej potrzebujących uczniów.

Dodatkowo Powiat aplikuje o 40 tysięcy euro dofinansowania w ramach Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.  W odpowiedzi na  nadzwyczajne zaproszenie do składania wniosków 2020 w celu niezwłocznego wsparcia swoich państw członkowskich (Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Włochy , Mołdawia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina) przygotowany został wniosek o dofinansowanie zakupu 50 laptopów dla uczniów i nauczycieli celem prowadzenia nauczania drogą e-learningu. Na rozstrzygnięcie trzeba będzie poczekać co najmniej do maja.

W obydwu przypadkach ubiegaliśmy się o najwyższą, przewidzianą do przyznania przez instytucje zarządzające kwotę dofinansowania.