Pomoc dla przedsiębiorców

Pożyczki płynnościowe, bony rekompensacyjne na utrzymanie miejsc pracy. Dzięki Funduszom Europejskim przedsiębiorcy z Małopolski mogą liczyć m.in. na wsparcie w wysokości 9 tyś zł na każdy zadeklarowany do utrzymania pełen etat.

Pomoc dla przedsiębiorców

Zarząd Województwa Małopolskiego przeprowadził gruntowną analizę potencjalnych modeli wsparcia ze środków Funduszy Europejskich dla małopolskich przedsiębiorców w związku z negatywnymi skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2.

Zarząd Województwa planuje uruchomienie wsparcia dla przedsiębiorców na utrzymanie generowanych w firmach etatów. Wstępne ustalenia mówią o środkach unijnych w wysokości 9 tys. zł na każdy zadeklarowany do utrzymania pełny etat – tzw. Bon Rekompensacyjny. Wsparcie będzie przeznaczone dla wszystkich tych podmiotów, w których na moment aplikowania było zatrudnionych od 1 do 49 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Przyjęto również wstępne założenie, iż o aplikowanie powinny starać się jedynie te podmioty, których obroty spadły o co najmniej 50% w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Wstępny harmonogram prac zakłada, że przygotowanie szczegółowych założeń oraz możliwości elektronicznego aplikowania będzie możliwe w najbliższych tygodniach. 

Przypomnijmy, że na walkę z chorobą wywołaną koronawirusem oraz łagodzenie skutków epidemii dla małopolskiej gospodarki samorząd województwa przeznaczył kwotę 325 mln zł. To środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego, które posłużą jako wsparcie w ramach trzech pakietów: medycznego, przedsiębiorczości i płynności finansowej. Fundusze te pozwolą m.in. na zakupy sprzętu medycznego pozwalającego ratować życie i leczyć osoby zakażone koronawirusem, na osłonę przedsiębiorstw przed skutkami gospodarczymi i wspieranie utrzymania miejsc pracy, oraz na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw poprzez uruchomienie niskooprocentowanych pożyczek, m.in. obrotowych.

Więcej szczegółów: https://www.rpo.malopolska.pl/fundusze-a-koronawirus/o-wsparciu-dla-przedsiebiorcow-na-utrzymanie-miejsc-pracy