Pomoc dla przedsiębiorców

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie ogłasza nabór wniosków na pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa.

Można starać się o:

- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy - https://chrzanow.praca.gov.pl/-/12098198-nabor-wnioskow-o-przyznanie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-mikroprzedsiebiorcow-malych-i-srednich-przedsiebiorcow,

- dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników - https://chrzanow.praca.gov.pl/-/12098776-nabor-wnioskow-dla-przedsiebiorcow-bedacych-osoba-fizyczna-niezatrudniajacych-pracownikow,

- dofinansowanie  części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych - https://chrzanow.praca.gov.pl/-/12099033-nabor-wnioskow-o-przyznanie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-organizacji-pozarzadowych.

Wnioski można składać w terminie 14 dni od 15.04.2020 roku do 28.04.2020 roku.