INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I PASZPORTÓW

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie informuje, że Wydział Komunikacji i Paszportów funkcjonuje obecnie realizując zapisy § 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U 2020 r. poz. 697) i nadal będzie realizował je w taki sam sposób.

Wnioski przyjmowane są za pośrednictwem urny i poczty. Realizowane są: rejestracja pojazdów nowych, z zagranicy, wydawanie dowodów rejestracyjnych, zgłoszenie zbycia i nabycia oraz wyrejestrowywanie pojazdów złomowanych, wydawanie pierwszych praw jazdy, wymiana praw jazdy, wydawanie dokumentów związanych z transportem drogowym.

Kompletne wnioski wraz z potwierdzeniem odpowiedniej opłaty, podaniem telefonu kontaktowego, a także adresu email, należy w godzinach pracy wrzucać do skrzynki podawczej (urny), która znajduje się
w przedsionku wejścia głównego budynku Starostwa Powiatowego
ul. Partyzantów 2 w Chrzanowie, lub przesyłać za pośrednictwem poczty
 na adres: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Wydział Komunikacji
i Paszportów, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów.

Jeżeli wnioski są kompletne, wyprodukowane dokumenty są odsyłane
za pośrednictwem poczty, na wskazany adres, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wszelkie sprawy można konsultować telefonicznie oraz poprzez email: komunikacja@powiat-chrzanowski.pl . Numery telefonów:

- dotyczące rejestracji pojazdów i dowodów rejestracyjnych:

- (32)625-79-15

- (32)625-79-14

- (32)625-79-08

- (32)625-79-07

- dotyczące praw jazdy:

- (32)625-79-19

- dotyczące transportu:

- (32)625-79-17.