Zarządzenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 22 kwietnia 2020 roku

Ważna informacja dla mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego.
Wykonywanie zadań przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie wymagające bezpośredniej obsługi klientów nadal pozostaje ograniczone do odwołania.
Zarządzenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 22 kwietnia 2020 roku
Jednakże po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym możliwa jest osobista wizyta w Starostwie w sytuacji niecierpiącej zwłoki, która mogłaby wyrządzić niepowetowaną stratę lub spowodować zagrożenie zdrowia lub życia ludzkiego. W dalszym ciągu klienci mogą załatwić swoje sprawy telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem skrzynki elektronicznej ePUAP. Dokumenty w formie papierowej można składać w zaklejonych kopertach lub trwale zespolone do skrzynki podawczej udostępnionej wewnątrz budynku Starostwa przy ul. Partyzantów 2. Na wniosek interesanta potwierdzenie złożenia dokumentu w formie papierowej zostanie wysłane drogą mailową na wskazany adres skrzynki elektronicznej.