Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Zarządzenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 22 kwietnia 2020 roku

Ważna informacja dla mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego.
Wykonywanie zadań przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie wymagające bezpośredniej obsługi klientów nadal pozostaje ograniczone do odwołania.
Zarządzenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 22 kwietnia 2020 roku
Jednakże po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym możliwa jest osobista wizyta w Starostwie w sytuacji niecierpiącej zwłoki, która mogłaby wyrządzić niepowetowaną stratę lub spowodować zagrożenie zdrowia lub życia ludzkiego. W dalszym ciągu klienci mogą załatwić swoje sprawy telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem skrzynki elektronicznej ePUAP. Dokumenty w formie papierowej można składać w zaklejonych kopertach lub trwale zespolone do skrzynki podawczej udostępnionej wewnątrz budynku Starostwa przy ul. Partyzantów 2. Na wniosek interesanta potwierdzenie złożenia dokumentu w formie papierowej zostanie wysłane drogą mailową na wskazany adres skrzynki elektronicznej.