5 maja jest okazją do podwójnej refleksji o sytuacji osób niepełnosprawnych

Oprócz obchodzonego dziś Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest to również Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

5 maja jest okazją do podwójnej refleksji o sytuacji osób niepełnosprawnych