Od jutra, 7 maja wznowione będą porody rodzinne

Wznowienie porodów rodzinnych jest możliwe przy zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. Oto one:

Od jutra, 7 maja wznowione będą porody rodzinne

- Osoba towarzysząca może uczestniczyć tylko przy porodzie siłami natury.
- Osoba towarzysząca podlega wstępnemu wywiadowi epidemiologicznemu dokonywanemu przez personel SOR (triage), oraz procedurę weryfikacyjną dotyczącą stanu obecnego zdrowia.
- W miarę możliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 32-624-71-36 w celu uzupełnienia ankiety Wywiadu epidemiologicznego przed przybyciem do szpitala.
- Negatywny wynik w badaniu ankietowym skutkuje natychmiastowym cofnięciem zgody na udział w porodzie rodzinnym.
- Zespół Sali Porodowej decyduje o obecności osoby towarzyszącej po ocenie stanu położniczego rodzącej. Do momentu wejścia na Salę Porodową osoba towarzysząca rodzącej oczekuje w miejscu wskazanym przez personel oddziału.
- Osoba towarzysząca przy porodzie uczestniczy w nim od momentu wskazanego przez zespół Sali Porodowej.
- W czasie przebywania na Sali Porodowej osoba towarzysząca stosuje maseczkę ochronną na twarz, fartuch ochronny, ochraniacze na obuwie, gogle lub przyłbica.
- Po wejściu osoby towarzyszącej na Salę Porodową obowiązuje zakaz wyjścia. To ważny etap procedury, która ma nie dopuścić do rozprzestrzeniania się koronawirusa.
- Po porodzie i dwu godzinnej obserwacji mamy i noworodka, w momencie przekazania ich na Oddział Położniczy osoba towarzysząca opuszcza szpital.
- Nadal obowiązuje zakaz odwiedzin.