Akcja szczepienia lisów

Małopolski Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach od 18 maja do 7 czerwca 2020r. na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Akcja szczepienia lisów
Stosownie do § 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno
żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1737) - Małopolski Wojewódzki
Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach: od 18 maja do 7 czerwca 2020 r. na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
 
Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez
rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.
 
W okresie wykonywania szczepień zaleca się:
1) nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić
na smyczy i w kagańcu,
2) kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza
weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji,
3) nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż
znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się
do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową
jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się
do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Szczegółowych informacji dotyczących szczepienia lisów udziela Powiatowy Lekarz
Weterynarii Proszowicach.

W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepienia uprzejmie proszę
o powiadomienie mieszkańców powiatu o terminie zrzutu i powyższych zaleceniach.
Małopolski.