Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Chrzanowski PUP uzyskał ponad 45 mln zł na wsparcie lokalnych firm

Na realizację form wsparcia w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie uzyskał 45.136.000 zł. Do 30 czerwca wpłynęło do urzędu 6.666 wniosków od firm z powiatu chrzanowskiego.

Chrzanowski PUP uzyskał ponad 45 mln zł na wsparcie lokalnych firm

PUP w Chrzanowie uporał się z tym dodatkowym zadaniem stosunkowo szybko. Dyrektor Barbara Babijczuk mówi wprost: - Nasi pracownicy byli wydajni, bo nie pracowali w nadgodzinach, a w systemie dwuzmianowym w godzinach od 7 do 20 od poniedziałku do soboty. To był strzał w dziesiątkę! Dyrektor podkreśla, że przedsiębiorcy z powiatu chrzanowskiego czekali na wypłaty do dwóch tygodni. - To bardzo krótki okres. Niektóre urzędy do dziś nie wypłaciły pieniędzy – dodaje.

"Potwierdzam jako właściciel Biura Rachunkowego, gdzie sporo naszych klientów skladało wnioski. Wszystkie pożyczki, dofinansowania wypłacane sprawnie. O brakach i błędach we wnioskach informacje telefoniczne z prośbą o poprawę. Chrzanowski PUP podołał wyzwaniu. Urzędnicy są pomocni i uprzejmi (...)" - komentuje jeden z użytkowników Facebooka powiatu chrzanowskiego.
Od marca do czerwca zadania realizowane przez PUP takie jak na przykład staże, czy prace interwencyjne były zamrożone. Obecnie wszystkie instrumenty pracy są realizowane na bieżąco. Klienci mogą umówić się na wizytę telefonicznie, drogą mailową lub osobiście. 

Na realizację form wsparcia określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374 z późn. zm.) uzyskał kwotę w łącznej wysokości 45.136.000 zł.

Do 30.06.2020 roku wpłynęło do chrzanowskiego urzędu pracy 6.666 wniosków od lokalnych firm,  z czego rozpatrzono 6.594, co stanowi 98,92% wszystkich wniosków tj.:

  • 5.315 wniosków o przyznanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy (art. 15zzd) na łączną kwotę ponad 26 mln złotych, rozpatrzono 5.293 wniosków (w tym negatywnie 433), co stanowi 99,59% wszystkich wniosków. Wypłacono 4.837 pożyczek na łączna kwotę 24.165.298 zł,
  • 541 wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy (art. 15zzb) na łączną kwotę ponad 13 mln złotych, rozpatrzono 521 wniosków (w tym negatywnie 59), co stanowi 96,3% wszystkich wniosków. Na dzień 30.06.2020 roku wypłacono dofinansowanie w kwocie 4.230.144,90 zł,
  • 802 wnioski o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (art. 15zzc):na łączną kwotę ponad 4 mln złotych, rozpatrzono 773 wnioski (w tym negatywnie 77), co stanowi 96,38% wszystkich wniosków. Wypłacono dofinansowanie w kwocie 1.242.800 zł,
  • 8 wniosków o dofinansowanie  części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (art. 15zze): na łączną kwotę ok. 60 tys. złotych, rozpatrzono 7 wniosków (w tym negatywnie 3), co stanowi 87,5% wszystkich wniosków. Wypłacono dofinansowanie w kwocie 15.488,65 zł.

- Wszystkie wnioski rozpatrzone negatywnie nie spełniały wymogów formalnych. Aktualnie obsługa wniosków realizowana jest na bieżąco - Informuje Barbara Babijczuk Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie

 

(Dane na dzień 30.06.2020)