Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Lista kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zgodnie z § 2 pkt 10 Uchwały nr VI/36/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/177/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku zamieszcza się listę kandydatów wraz z nazwą organizacji zgłoszonych w terminie do ww. Rady Pożytku.

Zebranie kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie odbędzie w dniu 13 lipca 2020 r. o godz. 15:00 na dużej Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Kandydaci podczas spotkania ustalą kryteria, sposób i tryb wyboru członków Rady Pożytku.

Lista wybranych w toku zebrania kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie zostanie przedstawiona do akceptacji Zarządu Powiatu Chrzanowskiego.

Lista kandydatów zgłoszonych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie

1. Dorota Bużyk - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja"

2. Piotr Dusza - Klub Sportowy „OLIMP” z siedzibą w Balinie

3. Aleksander Zygmut Babiński – Stowarzyszenie za piecem

4. Marek Gołębiowski – Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chrzanowie

5. Danuta Rejdych –Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejsko – Gminny w Trzebini

6. Bartłomiej Kasperczyk – Stowarzyszenie Przyjaźni Miastu

7. Teresa Majewska – Stowarzyszenie Sympatyków Grojca

8. Włodzimierz Kalita – Towarzystwo Wspierania Sportu „SOKRATES”

9. Renata Hejmo – Stowarzyszenie Przyjaciół Księdza Michała Potaczało „Apostoł Dobroci”

10. Mariusz Witek – Ochotnicza Straż Pożarna w Bolęcinie

 

W nowej Radzie Pożytku stronę samorządową reprezentować będą:

1. Bartłomiej Gębala – Zarząd Powiatu Chrzanowskiego

2. Adam Potocki- Zarząd Powiatu Chrzanowskiego

3. Dominik Godyń- Rada Powiatu  Chrzanowskiego

4. Andrzej Jura - Rada Powiatu  Chrzanowskiego