Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Radni udzielili wotum zaufania Zarządowi Powiatu

30 czerwca Rada Powiatu Chrzanowskiego udzieliła Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019.

Radni udzielili wotum zaufania Zarządowi Powiatu

Fot. Radni po raz kolejny obradowali w trybie zdalnym 

 

Podczas sesji odbyła się debata nad raportem o stanie powiatu za 2019 rok.

- Zarząd Powiatu uznał, że ten dokument jest dosyć syntetyczny.  Jego objętość i  odniesienia informacyjne gwarantują zarówno radnym, jak i mieszkańcom  uzyskanie pełnej wiedzy na temat pracy samorządu powiatowego - powiedział Andrzej Uryga, starosta chrzanowski.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim i jest podstawą do oceny pracy Zarządu. Ukazuje realizację najważniejszych celów ukierunkowanych na harmonijny rozwój powiatu z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup społecznych. Czytając ten dokument, warto zwrócić uwagę na najważniejsze wydatki inwestycyjne. Mowa o m.in. opracowaniu koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu po byłej jednostce wojskowej przy ul. Trzebińskiej w Bolęcinie z przeznaczeniem na budowę kompleksu opiekuńczego dla osób starszych, wymianie drzwi w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, przebudowie dróg powiatowych: ul. Pułaskiego i ul. Lipcowej w Trzebini oraz traktów w Gromcu, Luszowicach i Brodłach, budowie nowego mostu nad Chechłem w Mętkowie oraz budowa dalszej części chodnika przy ul. Jaworznickiej w Balinie. W 2019 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie zrealizował inwestycje na łączną kwotę 9 652 133,58 zł, przy pozyskanym dofinansowaniu 6 687 703, 42 zł, co stanowi 69 proc. ogólnych kosztów inwestycyjnych. Łącznie przebudowano nawierzchnię dróg na długości ok. 2,928 km.

Ponadto powiat przekazał 100 000 zł dofinansowania budowy Trzebińskiego Centrum Rozrywki, w którym ma się mieścić m.in. wrotkowisko.

W 2019 roku zostały podpisane umowy zapewniające dofinansowanie w wysokości 15 550 400,43 zł. Także szpital zrealizował inwestycje na łączną wartość 12 380 839,03 zł. Były to m.in.: modernizacja SOR, oddziałów szpitalnych oraz zakup sprzętu medycznego dla oddziału ratunkowego.

Raport zawiera również podsumowanie działalności służb powiatowych w zakresie bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej, a także informacje na temat rynku pracy w powiecie chrzanowskim.

Rada Powiatu Chrzanowskiego rozpatrzyła przedstawiony raport o stanie powiatu i udzieliła wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Chrzanowskiego. W głosowaniu brało udział 24 radnych, 14 było „za”, 9 – „przeciw”, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

Kolejną uchwałą poddaną głosowaniu było absolutorium, czyli stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. „Za” było 15, 10-ciu wstrzymało się od głosu. Nikt nie był „przeciw”. Tym samym Rada udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2019.

 

Czy wiesz, że…

W 2019 roku dochody powiatu chrzanowskiego wykonano  w wysokości 118 477 243,36 zł, z czego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 107 214 343,57 zł, co stanowi 90,49 % dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w kwocie 11 262 899,79zł, co stanowi 9,51 % dochodów ogółem.