Generator do małych grantów

Od 17 sierpnia br. urząd marszałkowski uruchamia internetowy generator eNGO, który pomoże przygotować prawidłowo ofertę w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warto sprawdzić jego możliwości już dzisiaj, bo od 1 września br. wszystkie oferty na „małe granty” będą musiały być składane za pośrednictwem generatora. 

Generator do małych grantów

Przez najbliższe 2 tygodnie organizacje pozarządowe mogą testować działanie generatora eNGO (dostępny tutaj), który uruchomił urząd marszałkowski województwa małopolskiego. Będzie można założyć w nim konto dla swojej organizacji pozarządowej, a także spróbować przygotować ofertę na „mały grant”, czyli dotację w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warto to zrobić, bo „małe granty” w dotychczasowy sposób (czyli bez użycia generatora eNGO) można składać tylko do końca sierpnia br. Od 1 września urząd marszałkowski będzie przyjmował tylko oferty przygotowane w generatorze eNGO. Oferty, które nie zostały wypełnione w generatorze i nie mają nadanego specjalnego numeru (sumy kontrolnej) będą odrzucane z powodów formalnych.

Więcej