Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego chroniony prawem unijnym

Małopolska jest niekwestionowanym liderem w Polsce jeśli chodzi o liczbę produktów wpisanych do unijnych rejestrów Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności. Do tej pory Polska zarejestrowała już łącznie 44 produkty regionalne - w tym aż 15 z nich pochodzi z naszego regionu.  

Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego chroniony prawem unijnym

Bryndza podhalańska była pierwszym małopolskim produktem zarejestrowanym przez Komisję Europejską. Kolejne smakołyki z województwa małopolskiego, które znalazły się pod unijną ochroną to: oscypek, redykołka, suska sechlońska, kiełbasa lisiecka, obwarzanek krakowski, jabłka łąckie, chleb prądnicki, karp zatorski, fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca, jagnięcina podhalańska, kiełbasa piaszczańska, kiełbasa krakowska sucha staropolska, czosnek galicyjski i w końcu najnowszy - miód spadziowy z Beskidu Wyspowego.

W dniu 5 sierpnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1154 z dnia 29 lipca 2020 r. rejestrujące w rejestrze Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych nazwę „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego”.

Województwo Małopolskie wspiera ochronę bioróżnorodności pszczół i dzikich owadów zapylających m.in. poprzez organizację konkursu Małopolska Pszczoła. Od 2018 r. na wsparcie realizacji zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, przekazano organizacjom pozarządowym środki o łącznej wartości prawie 1,5 mln zł. 

Więcej