Pamiętamy o Bohaterach Bitwy Warszawskiej

100. rocznica Bitwy Warszawskiej to okazja do świętowania, ale także szansa na przybliżenie  naszej chwalebnej historii - mówi Renata Kosowska-Waleń, nauczyciel ZSTU w Trzebini. W tych dniach szczególnie wymownie brzmią słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”. 

Pamiętamy o Bohaterach Bitwy Warszawskiej

Przypominamy postać gen. Feliksa Kamińskiego urodzonego w Jaworznie, który brał m.in. udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Informacje o bohaterze zbierali: Andżelika Porczak, Mateusz Spyt i Łukasz Bigaj z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini. Szukali zdjęć archiwalnych, pamiątek po bohaterze, słuchali wspomnień krewnych. Potem nakręcą film o generale. Na razie przygotowali krótki spot na temat tej postaci.
Wszystko w ramach ogólnopolskiego konkursu „Niezwyciężeni 1920. Obrońcy ojczyzny”, który ma zachęcić do poszukiwań w rodzinnych miejscowościach osób odznaczonych Krzyżem bądź Medalem Niepodległości, a które jednocześnie brały udział w wojnie polsko – bolszewickiej w latach 1919 – 1920.

SPOT REKLAMUJĄCY FILM O GEN. FELIKSIE KAMIŃSKIM