Pierwsze miodobranie za nami

Pracownik starostwa, wieloletni pszczelarz Kamil Krzeczkowski, który na co dzień zajmuje się powiatową pasieką mówi: - To dobre zbiory pomimo trudnego sezonu.

Pierwsze miodobranie za nami

Fot. Kamil Krzeczkowski opiekuje się pasieką powiatową 

 

Była susza, potem długo deszcze. Pszczoły nie miały wiele pożywienia. Trzeba je było regularnie dokarmiać.
- Jestem jednak dobrej myśli. Nasze trzy rodziny (po 60 tysięcy osobników każda) założone w czerwcu są bardzo silne, więc spokojnie przetrwają zimę, do której wkrótce będą się przygotowywać, a my im w tym pomożemy - dodaje pan Kamil.
Miód będzie służył jako gadżet promocyjny powiatu.  Starostwo Powiatowe w Chrzanowie jako jeden z nielicznych samorządów wdrożył innowacyjne rozwiązanie tworząc własną pasiekę.