Powiat przeznaczył w tym roku milion złotych na szkolne inwestycje

Podczas letniego wypoczynku młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat chrzanowski trwają prace inwestycyjne.

Powiat przeznaczył w tym roku milion złotych na szkolne inwestycje

Fot. Boisko przy SOSW w Chrzanowie 

 

- Staramy się sukcesywnie odnawiać i rozbudowywać infrastrukturę szkolną. Tylko w tym roku wydamy na ten cel ponad milion złotych. Wszystko po to, by uczniowie mieli optymalne warunki do nauki, a nauczyciele do pracy z naszą młodzieżą – podkreśla wicestarosta Bartłomiej Gębala.

 Szkolne remonty w liczbach - 2020 rok 

110.000 – tyle przekazał powiat na remont toalet damskich i męskich w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini. Prace objęły: rozbiórkę ścianek działowych, posadzek, drzwi i urządzeń sanitarnych oraz wykonanie nowych. Roboty zakończyły się w marcu.

80.000 – to koszt wykonania instalacji przeciwpożarowej i budowy hydrantów  na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie.

94.000 - tyle kosztowała wymiana posadzki na korytarzu na II piętrze, łączniku na I piętrze i w 5 salach lekcyjnych na parterze budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie. Wymieniono ponad 780 metrów kwadratowych wykładziny.

531.897 zł (w tym 152.320 zł przekazał Urząd Marszałkowski) - modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chrzanowie. Po przebudowie obiekt będzie się składał z dwóch części rozdzielonych specjalną siatką zwaną piłkochwytem. Powstanie boisko do piłki siatkowej i koszykowej oraz boisko do piłki ręcznej. Zakres prac obejmuje również montaż 20 miejsc siedzących. Zainstalowane zostanie także oświetlenie zewnętrzne i monitoring. Obecnie trwa wymiana nawierzchni. Prace zakończą się w październiku.

30.210 -  montaż głównego wyłącznika prądu oraz oświetlenia awaryjnego w budynku Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini. Szkoła ma w planie montaż hydrantów.

13.000 - to koszt odnowienia parkietów w dwóch salach lekcyjnych Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie. Wśród zadań na 2020 rok było również podłączenie światłowodem do bezpłatnego Internetu. W ramach zajęć praktycznych w klasie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie zmodernizowano portiernię.

100.000 zł – zakup 288 krzeseł, 144 ławek, 9 rzutników multimedialnych oraz rolet do ostatnich 10 sal lekcyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie.

378.995 zł – remont dwóch sal gimnastycznych w budynku przy ul. Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie, użytkowanych wspólnie przez Szkołę Podstawową nr 10 i II Liceum Ogólnokształcące. Obecnie parkiety są wymieniane, a ściany malowane. Remont finansowany jest po połowie przez powiat i gminę Chrzanów.

40.000 zł (w tym 32 tys. zł przekazał Urząd Wojewódzki)  - remont stołówki (malowanie ścian) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chrzanowie  oraz zakup nowych sprzętów do jadalni.

15.000 zł - wymiana kaloryferów w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Trzebini. Roboty rozpoczną się początkiem sierpnia. W planach jest również malowanie sali muzycznej i wymiana wykładziny.