Wspólne śpiewanie w Chrzanowie

Udziałem w koncercie "Za mundurem panny sznurem" mieszkańcy powiatu chrzanowskiego upamiętnili 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 15 sierpnia. 

Wspólne śpiewanie w Chrzanowie

Fot. Z archiwum MBP w Chrzanowie. Przemawia wicestarosta Bartłomiej Gębala 

  

Koncert był współfinansowany ze środków powiatu chrzanowskiego w trybie tzw. małego grantu. Na organizację wydarzenia przekazano 6 tys. zł. 

Organizatorem przedsięwzięcia była Fundacja Energetyk z Trzebini, która przy realizacji zadania podjęła współpracę z Miejską Biblioteką w Chrzanowie, II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Chrzanowie oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji
w Chrzanowie.