Starosta Chrzanowski przyznał stypendium najzdolniejszym

Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie - finalistka olimpiady języka angielskiego Aleksandra Słowik i absolwent tej szkoły Adrian Trojanowski, finalista olimpiady historycznej oraz Mikołaj Figura, uczeń Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, finalista XV edycji olimpiady przedsiębiorczości – to tegoroczni stypendyści Starosty Chrzanowskiego. Otrzymają roczne stypendium w wysokości 3.600 zł.

Starosta Chrzanowski przyznał stypendium najzdolniejszym

Fot. W spotkaniu w starostwie, które odbyło się 24 sierpnia, uczniom towarzyszyli rodzice i nauczyciele. Zdolnej młodzieży sukcesu gratulowali: starosta Andrzej Uryga i wicestarosta Bartłomiej Gębala. Na zdjęciu z uczennicą Aleksandrą Słowik. 

 

Aleksandra Słowik jest uczennicą I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Chrzanowie. Klasę drugą ukończyła z wyróżnieniem, osiągając wysoką średnią na koniec roku 5,30 i otrzymując zachowanie wzorowe.

W roku szkolnym 2019/2020 brała udział w olimpiadach i konkursach osiągając bardzo wysokie wyniki.

Największym osiągnięciem uczennicy jest udział w eliminacjach drugiego etapu 44. Olimpiady Języka Angielskiego i uzyskanie tytułu finalisty.

Brała również udział w innych konkursach osiągając następujące wyniki:

I miejsce w XIV Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego organizowanym przez I LO w Chrzanowie

II miejsce w V edycji konkursu wiedzy o kulturze i historii Stanów Zjednoczonych zorganizowanego prze Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

I miejsce w województwie małopolskim w 30 w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego Deutschfrreund

Brała udział w etapie okręgowym Olimpiady z Języka Francuskiego.  

Angażowała się w liczne wydarzenia o charakterze naukowym. Brała aktywny udział w wykładach z biologii i chemii, przygotowywała quiz biologiczny na Noc w Liceum. Brała udział w próbnym egzaminie DSD, uzyskując maksymalną liczbę punktów.

 

Adrian Trojanowski jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Chrzanowie. Był uczniem niezwykle ambitnym, zdolnym i aktywnym. Osiągnął liczne sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W 2020 roku uzyskał tytuł finalisty 46. Olimpiady Historycznej. W eliminacjach okręgowych w Krakowie otrzymał dwie oceny celujące (z egzaminu ustnego i pisemnego), co było najwyższym wynikiem w Małopolsce.

W 2019 roku został również finalistą 29. Olimpiady Teologii Katolickiej. Finał odbył się na Górze św. Anny.

Chętnie startował w historycznych konkursach powiatowych. W 2018 roku zajął 5. miejsce w Powiatowym Konkursie w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości „Twórcy Niepodległej”. W 2019 roku zajął 2. Miejsce w Powiatowym Konkursie „Cud nad Wisłą. Bitwa warszawska 1920”.

 

Mikołaj Figura to uczeń Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, uczęszczał do klasy o profilu technik informatyk. W roku szkolnym 2019/2020 osiągnął wysoką średnią ocen. Jest kreatywny, przedsiębiorczy.

Mikołaj dzięki bardzo dobrze zdanym egzaminom potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie uzyskał tytuł technik informatyk. Jest wolontariuszem biorącym udział w wielu akcjach charytatywnych. To również pasjonat historii, nagrodzony w wielu konkursach. Zdobył m.in. drugie miejsce w konkursie Żołnierzy Wyklętych.
 
Brał również udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej uzyskując wysokie miejsce w rankingu. Jest finalistą XV Olimpiady Przedsiębiorczości.
 
Mikołaj zawsze angażował się w różnego rodzaju inicjatywy i przedsięwzięcia. Uczestniczył w życiu klasy, szkoły jak również społeczności lokalnej, angażował się w wydarzenia, akademie, uroczystości rocznicowe, m.in. upamiętniające 100-lecie odzyskania niepodległości.