Zmarł Edward Kopeć

W latach 2006-2018 roku był radnym powiatowym, a w latach 2010-2014 członkiem Zarządu Powiatu Chrzanowskiego. Zasiadał również w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie. Miał 67 lat.   

Zmarł Edward Kopeć

Był radnym powiatowym w latach 2006-2018 oraz radnym gminy Babice w latach 1990-1994. W kadencji 2006-2010 wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej i przewodniczący komisji bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczego i polityki zatrudnienia, w kadencji 2010-2014 członek Zarządu Powiatu Chrzanowskiego, w kadencji 2014-2018 wiceprzewodniczący komisji ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa. 

Był również kierownikiem oświęcimskiego inspektoratu rejonowego Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

 

Rodzinie i Bliskim skladamy wyrazy współczucia