Zapraszamy na IX Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych

Zapraszamy do udziału w IX Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 2 października w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, ul. Focha 3.

Zapraszamy na IX Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych to wydarzenie cykliczne mające na celu wymianę doświadczeń, zainicjowanie wspólnych przedsięwzięć, jak również integrację organizacji z powiatu chrzanowskiego.

W trakcie tegorocznego spotkania zostaną wręczone Nagrody Starosty Chrzanowskiego dla osób i organizacji wyróżniających się w działalności społecznej:  „Bonum facere” oraz „Optimo modo”.

Wydarzenie będzie okazją do zapoznania się  z działalnością LGD "Partnerstwo na Jurze" oraz poznania przedstawicieli Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2020 - 2023.


Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie obecności do 28 września 2020r. mailowo na adres: promocja@powiat-chrzanowski.pl lub telefonicznie tel. 32/ 625 79 46.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.