Szukasz pracy? Bądź Aktywny i Samodzielny!

Jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo? Szukasz pracy?, a może chciałabyś zdobyć nowe kwalifikacje?
Skorzystaj z oferty projektu „AS - AKTYWNI I SAMODZIELNI – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30 plus lub po 50-tce , realizowanego przez Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Opoka.
Szukasz pracy? Bądź Aktywny i Samodzielny!
Projekt realizowany jest od września 2020 roku do 08. 2022 r. Osoby bezrobotne mają szansę na zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności pożądanych na rynku pracy. Warunek jest taki, że muszę zamieszkiwać na terenie powiatu chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego i należeć do jednej z grup:
- osoby powyżej 50 plus,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach,
- kobiety powyżej 30 roku życia pozostające bez pracy nie należące do w/w grup,
- bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza).
 
W ramach projektu Uczestnicy będą objęci m.in. kompleksową pomocą doradcy zawodowego w postaci indywidualnego mentora, wsparcia WZT oraz pośrednika pracy. Wezmą udział w szkoleniach, kursach oraz płatnych 3-miesięcznych stażach.
 
Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej projektu: armz.pl w zakładce: aktywni i samodzielni.