Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

35 mln zł na pakiet edukacyjny w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Marta Malec-Lech z zarządu województwa zaprezentowała założenia dotyczące wsparcia dla szkół w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. W wydarzeniu uczestniczyli także wicewojewoda Zbigniew Starzec oraz Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki SWM Rafał Kosowski.

35 mln zł na pakiet edukacyjny w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Od 5 października o godz. 12.00 zostaje uruchomiony nabór w ramach projektu grantowego, który zapewni sprzęt komputerowy szkołom podstawowym oraz ponadpodstawowym kształcącym ogólnie. Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 8 mln zł. Nabór zostanie zakończony 26 października br. o godz. 12.00.

O dofinansowanie może wnioskować organ prowadzący publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne, z wyłączeniem szkół zawodowych, zlokalizowane na terenie województwa małopolskiego.

Celem głównym projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne, z wyłączeniem szkół zawodowych, sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wypełniony wniosek o grant powinien zostać dostarczony w formie elektronicznej na adres e-mail: Tarczaedukacyjna@umwm.malopolska.pl

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie internetowej: bip.malopolska.pl/umwm

Po rozstrzygnięciu pierwszego naboru zostanie uruchomiony konkurs grantowy na przeprowadzenie transformacji cyfrowej 22 szkół modelowych w regionie. Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 2 mln zł.

Komputery dla szkół zawodowych

Do małopolskich szkół zawodowych trafi blisko 4 miliony złotych na zakup sprzętu komputerowego, który będzie wykorzystywany przez uczniów i nauczycieli w nauczaniu zdalnym. Placówki otrzymają łącznie 1100 nowych komputerów.

Zakupionymi komputerami, laptopami oraz oprogramowaniem wraz z dostępem do Internetu będą dysponować uczniowie, słuchacze i nauczyciele techników oraz szkół branżowych przy realizacji zajęć z podstawy programowej – lekcji, egzaminów i innych form edukacyjnych prowadzonych w formule zdalnej. Dyrektorzy szkół będą mogli użyczać zakupiony sprzęt uczniom i pedagogom w celu umożliwienia nauki zdalnej lub kształcenia w modelu hybrydowym. Po formalnym zakończeniu nauczania zdalnego, komputery będą stanowiły dodatkowe wyposażenie szkół.

W ramach pakietu edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej w pierwszy sprzęt o wartości ponad 192 tys. złotych, od maja do września, zostały doposażone szkoły z powiatów: gorlickiego i nowosądeckiego oraz placówki Województwa Małopolskiego tj. Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach. Pakiet edukacyjny dla szkół zawodowych Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – jest realizowany w ramach projektu Województwa Małopolskiego „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, przy wsparciu UE.

Przypomnijmy, Małopolska Tarcza Antykryzysowa (MTA) – pakiet edukacyjny, to działania będące częścią kompleksowej strategii władz Małopolski, przeciwdziałające negatywnym skutkom epidemii COVID-19. Zakłada utworzenie cyfrowej infrastruktury małopolskich szkół do prowadzenia zajęć w formule zdalnej, podniesienie kompetencji metodyczno-cyfrowych kadry pedagogicznej, organizację kursów dających dodatkowe kwalifikacje oraz ciągłe monitorowanie i ewaluowanie nauczania na odległość, jak również wsparcie inicjatyw uzupełniających czas wolny uczniów w ramach zajęć dodatkowych i wycieczek dydaktycznych. Program uzupełnia w sposób komplementarny działania rządowe w zakresie zmian w nauczaniu, z uwzględnieniem nowoczesnych metod i technik kształcenia. Działania wspierające zdalną edukację będą prowadzone w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz Budżetu Województwa, a ich łączna wartość wyniesie blisko 35 milionów złotych.