Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Blisko 44 milionów złotych na wsparcie firm w ramach Tarczy Antykryzysowej

W ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej Powiat Chrzanowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie  pozyskał  45 136.000 zł. na ratowanie miejsc pracy zagrożonych z powodu pandemii COVID -19. Wsparcie skierowane było do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu chrzanowskiego oraz działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych.

Blisko 44 milionów złotych na wsparcie firm w ramach Tarczy Antykryzysowej

Najwięcej środków przekazanych zostało w ramach pożyczek  mikroprzedsiębiorcom zatrudniającym do 10 pracowników i organizacjom pozarządowym. W ramach tego zadania Starosta Chrzanowski  udzielił 5123 pożyczek. Łączna kwota udzielonych pożyczek na  dzień 28.09.2020r. wyniosła 25,5 mln zł.
Pożyczka podlega umorzeniu, po spełnieniu przez przedsiębiorcę lub organizację pozarządową ustawowych warunków tj. prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Fakt ten sprawdzany jest przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie wpisu do właściwego rejestru CEIDG lub KRS. Do dnia 25.09.2020r. Starosta Chrzanowski  umorzył już ponad 93% pożyczek. Umorzenie następuje bez konieczności składania przez przedsiębiorcę wniosku o umorzenie.

W ramach dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionych  pracowników Starosta  rozpatrzył pozytywnie 561 wniosków na  łączną kwotę 13,7 mln zł. Natomiast firmy niezatrudniające pracowników, które wykazały spadek obrotów w stosunku do roku ubiegłego ze względu na COVID-19 otrzymały w ramach Tarczy Antykryzysowej dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach tego zadania, do dnia 28.09.2020r. Starosta Chrzanowski  udzielił dofinansowania 888 samozatrudnionym, na kwotę blisko 4,8 mln. zł.  

Łączna wysokość zaangażowanych środków dla przedsiębiorców i  organizacji pozarządowym przez Starostę Chrzanowskiego w ramach Tarczy Antykryzysowej na dzień 28.09.2020r. to blisko 44 miliony złotych.      

źródło: chrzanow.praca.gov.pl