Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Forum to okazja do wymiany doświadczeń i integracji

Piątkowe IX Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych było okazją do wymiany doświadczeń, promocji dobrych przykładów i integracji społeczników. Zobacz relację video. 

Forum to okazja do wymiany doświadczeń i integracji

Fot. Starosta chrzanowski wręczył nagrody: Optimo Modo – dla Fundacji Barka w Mętkowie oraz Bonum Facere dla Gustawa Czerwika, Sabiny Dudy, Marii Hudzik i Barbary Śmiałek (wszyscy należą do UTW w Chrzanowie) oraz Vasyla Stefanyuka - dyrygenta trzebińskiego chóru Milenium. 

 

Podczas spotkania w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego przekazano także Henrykowi Kędziorze list gratulacyjny z okazji 30-letniej działalności w Radzie Miejskiej w Alwerni.

O swojej działalności opowiadali przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze, Akademii Bokserskiej i wspólnoty - Miejsce Aktywności Mieszkańców w Chrzanowie.

O Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego i jej nowych przedstawicielach mówił przewodniczący - wicestarosta Bartłomiej Gębala.

Forum było także okazją do przedstawienia dwóch nowych produktów regionalnych Kół Gospodyń Wiejskich wytrwale krzewiących tradycje kulinarne: Mętkowską Marchwionkę  i Krówkę Regulicką.