Porady prawne tylko zdalnie, do odwołania

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną w kraju oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie informuje, że do odwołania porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą udzielane wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).

Porady prawne tylko zdalnie, do odwołania
W celu umówienia się na zdalną poradę nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego można:
– zadzwonić pod numer telefonu 32 625 79 64, lub
– zarejestrować się elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy
 
Beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.
 
Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego anonimową opinię można przekazać:
– przesyłając pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
Wydział Prezydialny, Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich
ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów – lub przesyłając na adres e-mail: wp-so@powiat-chrzanowski.pl