Apel Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie do pacjentów

Dbajcie o farmaceutów, którzy są najbardziej narażeni na bezpośredni kontakt z osobami chorymi.

 

Apeluję do Pacjentów, aby:

  • sprawdzili zapasy leków swojej apteczce domowej – może są wystarczające i nie ma potrzeby zaopatrywać się w nowe
  • chorzy nie szli do apteki, ale poprosili o wykupienie leków rodzinę znajomych, sąsiadów
  • nie robili nieracjonalnych zapasów leków 
  • ograniczyli się do zakupu produktów niezbędnych
  • nie zabierali do apteki dzieci
  • będąc w aptece zastosowali się do wytycznych by nie narażać personelu apteki i siebie

 

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran