Nagrodzono nauczycieli i pedagogów powiatu chrzanowskiego

21 października, w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej pedagodzy odbierali honorowe tytuły i nagrody

 

Nagrodzono nauczycieli i pedagogów powiatu chrzanowskiego

Starosta Chrzanowski Andrzej Uryga oraz Wicestarosta Bartłomiej Gębala nadali tytuł „Zasłużony Nauczyciel dla Powiatu Chrzanowskiego szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski” emerytowanym pedagogom.

 

Tytułem wyróżnione zostały:

Pani Elżbieta Baran - nauczyciel biologii, Wicedyrektor Zespołu Szkół w Libiążu w latach 2001 – 2010,

Pani Marzena Noworyta - nauczyciel języka rosyjskiego, języka polskiego i wiedzy o kulturze w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini,

Pani Irena Pacia - nauczyciel chemii, Dyrektor II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie w latach 2001 – 2006 (tytuł w imieniu Zasłużonej odebrał Pan Andrzej Bieda).

 

Wręczone zostały również Nagrody Starosty Chrzanowskiego dla dyrektorów i nauczycieli, które otrzymali:

 

Pan Robert Daszyk - nauczyciel informatyki z I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie

Pani Małgorzata Mędela - nauczyciel języka angielskiego z I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie

Pan Marek Śliwa - nauczyciel historii; historii i społeczeństwa z I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie

Pan Jerzy Walczak - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie oraz nauczyciel fizyki

Pani Elżbieta Crespo - nauczyciel języka polskiego, zajęć rozwijających komunikowanie się, zajęć rozwijających zainteresowania, przysposobienia do pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chrzanowie

Pan Marek Malik - wicedyrektor w II Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie oraz nauczyciel chemii

Pani Ewelina Furmanik - nauczyciel historii; historii i społeczeństwa; wiedzy o społeczeństwie w II Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie

Pani Lilianna Zaręba - nauczyciel języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie

Pani Agnieszka Siejka-Lasoń - dyrektor Zespołu Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie oraz nauczyciel fizyki

Pan Marek Bator - nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych w Zespole Szkół Technicznych „FABLOK”
w Chrzanowie

Pani Katarzyna Teresak-Tupek - nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych
w Trzebini

Pani Joanna Grabowska - nauczyciel przedmiotów zawodowych fryzjerskich w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini

Pani Elżbieta Głuch - nauczyciel przedmiotów zawodowych hotelarskich w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych
w Trzebini

Pan Maciej Siewniak - kierownik kształcenia praktycznego, nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
w Zespole Szkół w Libiążu.

 

Wszystkim laureatom serdecznie dziękujemy za dotychczasową pracę i gratulujemy osiągnięć na niwie edukacji.