10 – lecie POWDIR w Chrzanowie

W kwietniu 2009 roku na podstawie uchwały Rady Powiatu Chrzanowskiego utworzono Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie i nadano mu statut.

Zanim placówka rozpoczęła działalność konieczne było przeprowadzenie prac modernizacyjnych, adaptacyjnych i wyposażenie budynku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 10 w Chrzanowie. Inwestycja kosztowała ponad 2 mln zł, a 70 % kosztów stanowiło dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013.

10 – lecie POWDIR w Chrzanowie

22 października 2020 roku przypada 10 rocznica funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie.

 Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia całodobową opiekę i wychowanie, a także zaspakaja niezbędne potrzeby w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne wychowanków.

 Dyrekcja i pracownicy dokładają wszelkich starań, by ośrodek był miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla podopiecznych. Dbają o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. Pomagają w odrabianiu lekcji, organizują czas wolny w ośrodku, a także wycieczki, wyjazdy wakacyjne i święta. Pomagają w rozwijaniu talentów. Przygotowują do dorosłego życia - po opuszczeniu Placówki pełnoletni wychowankowie mogą zamieszkać w mieszkaniu chronionym. W ciągu 10 lat ze wsparcia POWDiR skorzystało 134 wychowanków.

 

Gratulujemy dziesięciu lat pięknej działalności oraz życzymy wiele sukcesów i osiągnięć !