Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

10 – lecie POWDIR w Chrzanowie

W kwietniu 2009 roku na podstawie uchwały Rady Powiatu Chrzanowskiego utworzono Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie i nadano mu statut.

Zanim placówka rozpoczęła działalność konieczne było przeprowadzenie prac modernizacyjnych, adaptacyjnych i wyposażenie budynku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 10 w Chrzanowie. Inwestycja kosztowała ponad 2 mln zł, a 70 % kosztów stanowiło dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013.

10 – lecie POWDIR w Chrzanowie

22 października 2020 roku przypada 10 rocznica funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie.

 Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia całodobową opiekę i wychowanie, a także zaspakaja niezbędne potrzeby w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne wychowanków.

 Dyrekcja i pracownicy dokładają wszelkich starań, by ośrodek był miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla podopiecznych. Dbają o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. Pomagają w odrabianiu lekcji, organizują czas wolny w ośrodku, a także wycieczki, wyjazdy wakacyjne i święta. Pomagają w rozwijaniu talentów. Przygotowują do dorosłego życia - po opuszczeniu Placówki pełnoletni wychowankowie mogą zamieszkać w mieszkaniu chronionym. W ciągu 10 lat ze wsparcia POWDiR skorzystało 134 wychowanków.

 

Gratulujemy dziesięciu lat pięknej działalności oraz życzymy wiele sukcesów i osiągnięć !