Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Budżet powiatu na 2021 rok uchwalony

Mimo trudnego czasu pandemii udało się zaplanować wiele ważnych zadań, choć budżet z pewnością został ograniczony w kwestii przede wszystkim wydatków bieżących. Położono nacisk na realizację ważnych dla mieszkańców inwestycji.

W przyszłym roku Powiat zamierza inwestować m.in. w bazę sportową. W planach jest długo wyczekiwana przez mieszkańców budowa zadaszenia lodowiska i kortu tenisowego przy Liceum im. K.K. Baczyńskiego i Szkole Podstawowej nr 10 w Chrzanowie. Przy okazji modernizacji doczeka się istniejące już boisko wraz z całą infrastrukturą sportową. Koszt tej inwestycji to ponad 3,2 mln zł. Będzie ona realizowana wspólnie z gminą Chrzanów.

Nowoczesnych obiektów sportowych w następnych latach doczeka się również Zespół Szkół Technicznych „Fablok” w Chrzanowie. W nadchodzącym roku wykonany zostanie projekt budowlany za 30 tys. zł dla tego zadania.

W jednostkach oświatowych zaplanowano niezbędne remonty. Między innymi  remont dachu i nowego skrzydła w Liceum „Staszica” w Chrzanowie (ok. 730 tys. zł), remont korytarza nad szatnią oraz przewiązki w Zespole Szkół w Libiążu (60 tys. zł).

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla szkół Powiat przeznaczy w 2021 roku przeszło 196 tys. zł. Dotyczy to m.in. pracowni komputerowych w ZSTU i ZSECh w Trzebini.

 

Nie zabraknie także realizacji ważnych inwestycji drogowych.

W planach jest m.in. dalsza przebudowa ulicy Krakowskiej w Alwerni, na którą Powiat pozyskał w tym roku dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Cała inwestycja warta jest 1.697.312,30 zł. Kwota dofinansowania to 848.656 tys. zł. W 2021 roku na kontynuację tego zadania przeznaczone będzie 580 tys. zł. Za dodatkowe 100 tys. zł wybudowana zostanie część chodnika w Grojcu. 

We wrześniu przyszłego roku ma zakończyć się natomiast przebudowa ul.  Powstańców Styczniowych w Chrzanowie, na którą także udało się pozyskać pomoc finansową z Funduszu Dróg Samorządowych. Całość zadania ma wartość 2.787.879,38 zł, w tym koszty kwalifikowalne 2.232.497,48 zł.  Dofinansowanie wynosi prawie 50 procent, czyli 1.116.248,00 zł.

Nie zapomniano o drogach rowerowych, mając na uwadze, że mieszkańcy powiatu coraz częściej wybierają ten właśnie środek transportu. W przyszłorocznym budżecie zaplanowano 190 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla ciągów pieszo – jezdnych w Alwerni i Trzebini.

 

Ważnym zadaniem, które samorząd powiatowy zamierza zrealizować w ciągu najbliższych lat jest budowa kompleksu budynków służących opiece nad osobami starszymi zlokalizowanych na terenie byłej jednostki wojskowej w Bolęcinie przy ul. Trzebińskiej. W skład inwestycji za kilkadziesiąt milionów złotych wejdzie hospicjum  stacjonarne, dom pomocy społecznej dla osób starszych oraz dom pobytu dziennego. W 2021 roku ma powstać dokumentacja budowlana dla tego zadania, na którą zarezerwowano w budżecie 153 tys. zł.

 

Priorytetowym zadaniem Powiatu jest wspieranie działalności chrzanowskiego szpitala. Choć lecznica niedawno zdobyła tytuł Najlepszego Szpitala w prestiżowym Rankingu Szpitali 2020 „Bezpieczny Szpital”, organizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia we współpracy z „Rzeczpospolitą”, placówka nadal dokłada starań, by się rozwijać i jeszcze lepiej działać na rzecz pacjentów. W budżecie na 2021 rok Powiat zarezerwował m.in.  1,5 mln zł na zakup aparatu do tomografii komputerowej. Dodatkowo 150 tys. zł przeznaczono na projekt przebudowy oddziału rehabilitacji w szpitalu. W grudniu tego roku szpital rozbudował instalację tlenową. Z dotacji celowej urzędu wojewódzkiego zakupiono nowy zbiornik o zwiększonej pojemności 21 m3. Inwestycja za blisko 700 tys. zł jest ważna zwłaszcza w kontekście leczenia chorych na COVID-19.

 

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego przewiduje coroczne inwestowanie w rozwój fotowoltaiki na budynkach stanowiących własność powiatu, również na budynkach szkół.  W bieżącym roku rozpoczął się montaż paneli na budynku głównym Starostwa oraz na budynku przy ul. Grzybowskiego. Na nadchodzący rok zabezpieczono 260 tys. zł na kontynuację tego zadania.

- Dziękuję radzie za uchwalenie budżetu. Miejmy nadzieję, że ten trudny okres pandemii będzie okresem przejściowym. Cieszę się jednak, że mimo tak niesprzyjających okoliczności udało się zaplanować wiele istotnych inwestycji dla mieszkańców naszego Powiatu - podkreślił podczas sesji starosta Andrzej Uryga.

 

Planowane dochody budżetu to 117.951.000 zł, wydatki - 129.049.971 zł, w tym 12.398.021 zł to planowane wydatki majątkowe.