Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Darmowa pomoc prawna w trybie zdalnym

Znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej? Nie jesteś w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnika? Skorzystaj z darmowego rozwiązania proponowanego przez chrzanowskie starostwo.  

Nieodpłatna pomoc prawna i nieopłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Z porad nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego korzysta coraz więcej osób. W 2020 roku udzielono 367 porad więcej, niż w 2019 roku (ogólna liczba porad: 1.382 w 2020 r, 1.015 w 2019 r.). Z tym, że od marca 2020 r. w trybie zdalnym z uwagi na sytuację epidemiologiczną. Tak będzie do odwołania.

Na poradę telefoniczną należy umówić się pod nr tel. 32 625 79 64 w godz. pracy chrzanowskiego starostwa (pn 7.00-17.00, wt-czw 7.00-15.00, pt 7.00-13.00)
lubzarejestrować elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy.

Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, anonimową opinię można przekazaćprzesyłając ją pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów lub mailowo: porady@powiat-chrzanowski.pl.

 

Czy wiesz, że…

W 2020 rokurozszerzono zakres nieodpłatnej pomocy prawnej o nieodpłatne mediacje, czyli metodę rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediacje wspiera strony
w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia.  Prowadzone są przez mediatora profesjonalnie przygotowanego do rozwiązywania sporów, niezależnego, bezstronnego wobec uczestników i neutralnego wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatne mediacje mogą być prowadzone w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Mediacje realizowane są w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Posiedzenia mediacyjne odbywają się w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Gęsikowskiego 7 w Alwerni w każdy czwartek w godz. 15.00 - 19.00.

 

GDZIE I KIEDY ?

 

Urząd Miejski w Alwerni, ul. Gęsikowskiego 7 w poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. 15:00-19:00 – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, czwartek w godz. 15.00-19.00 - mediacje

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu, ul. Górnicza 11 w poniedziałki, środy, piątki w godz. 14:00 – 18:00, we wtorki, czwartki w godz. 9:00-13:00 - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

Urząd Gminy w Babicach, ul. Krakowska 56 od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-19:00 - nieodpłatna pomoc prawna

 

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2 od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-19:00 - nieodpłatna pomoc prawna

 

Trzebinia,  ul. Rynek 18, lokal nr 2, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-19:00 - nieodpłatna pomoc prawna