Darmowa pomoc prawna w trybie zdalnym

Znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej? Nie jesteś w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnika? Skorzystaj z darmowego rozwiązania proponowanego przez chrzanowskie starostwo.  

Nieodpłatna pomoc prawna i nieopłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Z porad nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego korzysta coraz więcej osób. W 2020 roku udzielono 367 porad więcej, niż w 2019 roku (ogólna liczba porad: 1.382 w 2020 r, 1.015 w 2019 r.). Z tym, że od marca 2020 r. w trybie zdalnym z uwagi na sytuację epidemiologiczną. Tak będzie do odwołania.

Na poradę telefoniczną należy umówić się pod nr tel. 32 625 79 64 w godz. pracy chrzanowskiego starostwa (pn 7.00-17.00, wt-czw 7.00-15.00, pt 7.00-13.00)
lubzarejestrować elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy.

Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, anonimową opinię można przekazaćprzesyłając ją pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów lub mailowo: porady@powiat-chrzanowski.pl.

 

Czy wiesz, że…

W 2020 rokurozszerzono zakres nieodpłatnej pomocy prawnej o nieodpłatne mediacje, czyli metodę rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediacje wspiera strony
w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia.  Prowadzone są przez mediatora profesjonalnie przygotowanego do rozwiązywania sporów, niezależnego, bezstronnego wobec uczestników i neutralnego wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatne mediacje mogą być prowadzone w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Mediacje realizowane są w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Posiedzenia mediacyjne odbywają się w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Gęsikowskiego 7 w Alwerni w każdy czwartek w godz. 15.00 - 19.00.

 

GDZIE I KIEDY ?

 

Urząd Miejski w Alwerni, ul. Gęsikowskiego 7 w poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. 15:00-19:00 – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, czwartek w godz. 15.00-19.00 - mediacje

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu, ul. Górnicza 11 w poniedziałki, środy, piątki w godz. 14:00 – 18:00, we wtorki, czwartki w godz. 9:00-13:00 - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

Urząd Gminy w Babicach, ul. Krakowska 56 od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-19:00 - nieodpłatna pomoc prawna

 

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2 od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-19:00 - nieodpłatna pomoc prawna

 

Trzebinia,  ul. Rynek 18, lokal nr 2, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-19:00 - nieodpłatna pomoc prawna