Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Konkurs "Mecenat Małopolski bis" 2021-2022

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Mecenat Małopolski bis”, na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury na lata 2021-2022.

zdjecie przedstawiajace młodzież w strojach góralskich  wykonujących taniec na scenie

źródło: www.malopolska.pl 

 

Do 17 lutego 2021 roku - w wersji elektronicznej, a do 19 lutego br. - w wersji papierowej organizacje pozarządowe, które w Małopolsce realizują przedsięwzięcia kulturalne mające charakter wieloletni i cykliczny (realizowane co najmniej od trzech lat lub trzech edycji), mogą starać się o wsparcie finansowe województwa.

"Mecenat Małopolski bis" to otwarty konkurs ofert, który pozwala wzbogacić ofertę kulturalną Małopolski. Jest to finansowe wsparcie projektów o dużych walorach artystycznych, promocyjnych, edukacyjnych i integracyjnych regionu. Dzięki nim podkreślamy też jego różnorodność kulturową i umożliwiamy aktywny udział mieszkańców oraz gości. Na lata 2021-2022 samorząd województwa przeznaczył środki finansowe w wysokości 1 000 000 zł - powiedziała Iwona Gibas z zarządu województwa

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Ponadto wspiera kreowanie i realizowanie markowych regionalnych projektów kulturalnych o randze ponadlokalnej, oraz tych o wyraźnych walorach prorozwojowych i promujących województwo.

Organizacja składająca ofertę do konkursu zobowiązana jest do wykazania się innymi środkami finansowymi i wkładem osobowym w wysokości co najmniej 40 proc. wszystkich kosztów realizacji zadania. Obowiązkowe jest wykazanie zarówno innych środków finansowych jak i wkładu osobowego w kosztorysie. Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego.

Wszystkie szczegóły można znaleźć w regulaminie konkursu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury na lata 2021-2022 pn. „Mecenat Małopolski BIS”

Już w najbliższych dniach ogłoszony zostanie także drugi konkurs na projekty jednoroczne pn. „Mecenat Małopolski – I edycja”.

Więcej