Technika w Libiążu i Trzebini na bardzo dobrych pozycjach w rankingu miesięcznika „Perspektyw”

Po raz 23. „Perspektywy” przygotowały Ranking Liceów i Techników. Cztery szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez powiat chrzanowski zajęły wysokie lokaty: dwa chrzanowskie licea oraz technika w Trzebini (w ZSTU) i Libiążu (ZS). 

Zespół Szkół w Libiążu zajął najwyższe wśród całej czwórki, 196. miejsce w ogólnopolskim zestawieniu techników obejmującym 500 placówek tego typu. Tym samym szkoła  jest na 33. pozycji w Małopolsce i pierwszej w powiecie.

- To wielki sukces naszego technikum. W ogólnopolskim rankingu „Perspektyw” nasza szkoła otrzymała srebrną odznakę. W tym prestiżowym konkursie doceniono poziom kształcenia, który przełożył się na bardzo dobre wyniki z egzaminów maturalnych i zawodowych – mówi Bogumiła Buchała, dyrektor Zespołu Szkół w Libiążu.

Bardzo dobrze wypadł również Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini lokując się na 264. miejscu w kraju i 48. w województwie.

- Tegoroczna srebrna odznaka jest zasługą nauczycieli i ich ciężkiej pracy. 2020 był rokiem trudnym dla techników, ale nasza kadra płynnie wdrożyła pracę zdalną kontynuując naukę przy wprowadzeniu nowych narzędzi komunikacji – mówi Piotr Brzózka, dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini.

I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie zdobyło 351. lokatę, a II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie – 918. miejsce w rankingu obejmującym licea.

Zwycięzcami Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021 są: XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie (najlepsze liceum) oraz Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1 w Warszawie (najlepsze technikum).

W tegorocznym rankingu wzięto pod uwagę dane 2186 liceów ogólnokształcących i 1743techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Kryteria Rankingu Liceów 2021 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2021 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).