Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Wystartował otwarty konkurs ofert „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”

Organizatorzy przedsięwzięć technologicznych i dotyczących branży kreatywnej już od dziś mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z budżetu województwa w ramach programu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”. Pula środków przeznaczonych na realizację projektów konkursowych wynosi 427 500 zł. Termin składania ofert upływa 17 lutego br.

zdjęcie przedstawiajace chłopaka w okularach ii czarnym t-shir siedzącego na kolanach ma laptop w tle inne osoby pracujace na laptopach zdjecie w tonacji ciemnej granatowo - purpurowej

źródło: www.malopolska.pl

 

To już dziewiąta edycja programu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”. Jego głównym celem jest wsparcie małopolskiego środowiska start-upowego oraz środowiska kreatywnego. Zadania składane do konkursu obejmować będą organizację wydarzeń i przedsięwzięć służących m.in. pozyskiwaniu wiedzy, podnoszeniu kompetencji biznesowych Małopolan i przedsiębiorców z regionu w obszarach kluczowych dla rozwoju firmy.

W obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa przedsięwzięcia te dotyczyć mogą zmiany modeli biznesowych, zarządzania kryzysowego, wykorzystania nowoczesnych technologii w działalności. Poprzez te działania chcemy wspierać i stymulować rozwój przedsiębiorczości w całej Małopolsce – podkreśla wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

W ramach konkursu wsparcie w formie dotacji można uzyskać na organizację:

• wydarzeń i przedsięwzięć technologicznych, takich jak np. konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania networkingowe itp.,

• wydarzeń i aktywności służących rozwojowi sektora kreatywnego w regionie, które mają charakter m.in. warsztatów tematycznych i spotkań dotyczących branż kreatywnych i designu.

Szczególny nacisk zostanie położony na przedsięwzięcia umożliwiające rozwój kompetencji, które w przyszłości mogą przełożyć się na wdrożenie nowych projektów biznesowych lub dywersyfikację już prowadzonej działalności, konieczną np. w związku z trwającą epidemią koronawirusa.

Formuła realizowanych przedsięwzięć musi uwzględniać aktualną sytuację epidemiczną.

W konkursie oferty mogą składać NGO-sy będące organizatorami wyżej wymienionych wydarzeń oraz spotkań, w tym:

• podmioty aktywnie działające w społeczności start-upowej, których celem jest rozwój środowiska start-upowego, promowanie postaw przedsiębiorczych i nowoczesnych technologii,

• podmioty działające w sektorze kreatywnym i prowadzące działalność w tym zakresie, których celem jest przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości w branżach kreatywnych.

Wielkość wsparcia finansowego ze strony Województwa Małopolskiego wynosi max 85% wartości zadania. Oferenci wykazać się muszą wkładem własnym na poziomie co najmniej 15%.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym niezbędne dokumenty aplikacyjne, są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

 www.malopolska.pl