Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Libiążu

Kadencja obecnego dyrektora kończy się 31 sierpnia 2021. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające określone prawem wymogi. Termin składania ofert upływa 4 marca 2021 roku.