Zmiany w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie

Od 1 marca w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie będzie funkcjonował nowy wydział- Wydział Promocji, Inwestycji i Obsługi Starostwa (PIOS)

Wydział powstał w wyniku połączenia dwóch wydziałów: Wydziału Inwestycji i Obsługi Starostwa z Wydziałem Promocji i Funduszy Pozabudżetowych. Dotychczasowym Dyrektorem Wydziału Inwestycji i Obsługi Starostwa była Pani Klementyna Kłeczek, która z dniem 1 marca odchodzi na emeryturę, a Dyrektorem Wydziału Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Pani Joanna Wątroba.

W wyniku połączenia wydziałów zmniejszyła się liczba pracowników. Nowy wydział liczy 23 osoby. Dyrektorem wydziału PIOS będzie Pani Joanna Wątroba, a zastępcą Pani Ewelina Porębska, dotychczasowy główny specjalista w Wydziale Inwestycji i Obsługi Starostwa.

Zakres działania Wydziału Promocji, Inwestycji i Obsługi Starostwa to połączenie zadań realizowanych przez dwa dotychczas funkcjonujące wydziały:

  • zamówienia publiczne,
  • prowadzenie inwestycji powiatowych,
  • obsługa informatyczna starostwa,
  • organizacja i funkcjonowanie starostwa,
  • pozyskiwanie środków zewnętrznych,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
  • promocja powiatu,
  • obsługa medialna.