Godziny otwarcia urzędu - ważne

Informujemy, że w dniach 7 maja i 5 listopada urząd będzie czynny w godz. 7-15, a w dniach 4 czerwca i 24 grudnia będzie nieczynny. Zmiany wynikają z równoważnego systemu pracy w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie.