ABC dla NGO

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza aktywistów społecznych oraz osoby, szczególnie zainteresowane założeniem organizacji pozarządowej do udziału w cyklu szkoleniowym ABC dla NGO, czyli jak założyć Organizację Społeczną. Cykl odbędzie się w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2 Małopolska Zachodnia (powiaty oświęcimski, olkuski, chrzanowski, wadowicki). Na cykl składa się osiem szkoleń. Zachęcamy Państwa do udziału w całym cyklu, ale jest również możliwość uczestnictwa w pojedynczych szkoleniach.  

Logo Biura Inicjatyw Społecznych

Zgłoszenia na pierwsze szkolenie przyjmowane są do 4 maja. Zalecamy szybsze zapisy na wszystkie szkolenia, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.    Wszystkie szkolenia odbędą się w formie online. Po zgłoszeniu, każdy z Państwa otrzyma mailowo link do spotkania. 

Harmonogram szkoleń: 

 1.       NGO – dlaczego warto? Co trzeba wiedzieć jeśli chce się założyć organizację?– 11.05.2021 godz. 17.00-20.00 
 •         Rodzaje organizacji pozarządowych w Polsce, obszary działań 
 •         Różnice pomiędzy Fundacją a Stowarzyszeniem 
 •         Różnice pomiędzy Stowarzyszeniem zwykłym a rejestrowym 
 •         Inne formy: spółdzielnia socjalna i sp. z o.o. non profit 
 •         Kto może założyć organizację? 
 •         Jakie zasoby i jakie kompetencje są potrzebne, żeby założyć organizację? 
 •         Skąd organizacje mogą otrzymać pomoc i jak mogą zdobywać niezbędne informacje? 
 •         Jak sfinansować działania organizacji? 
 •         Jak stworzyć sobie miejsce pracy w organizacji? 

 

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPy_QJ0-KEKeU4YI7jhrgApDJdAMXztAWTkUa5hTWxryMpYQ/viewform  

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 4.05.2021. Liczba miejsc jest ograniczona 

 1.       Planowanie strategiczne w organizacji – wprowadzenie  

18.05.2021 godz. 17.00 – 20.00  

 •                     Integracja – ja i planowanie? 
 •                     Po co planujemy?  Korzyści/szanse/trudności /bariery 
 •                     Analiza problemów/potencjałów/szans/zagrożeń jako punkt wyjścia do planowania (praca na 1-2 narzędziach typu analiza SWOT, drzewo problemów, czy analiza interesariuszy) 
 •                     Misja organizacji 
 •                     Podsumowanie i zakończenie 

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjwMCSnLG7a4Z1_6i5ryFpsaelP0JP4HO2Te28VYQ-2G_csw/viewform  

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 15.05.2021. Liczba miejsc jest ograniczona 

 1.       Formalno-prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowej  

25.05.2021 godz. 17.00-20.00 

 •          Znaczenie statutu dla funkcjonowania organizacji oraz dla odpowiedzialności członków Zarządu, zmiany w statucie 
 •          Rola władz w organizacjach pozarządowych  
 •          Członkowie, wolontariusze, pracownicy – role i formy zaangażowania 
 •          Zasady reprezentacji NGO i zawierania umów m.in. z członkami zarządów 
 •          Dokumentowanie prac zarządu i innych władz NGO 

 

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTPdnNvMfoLhZqIcHxu8ynUGXZ4p1c7EnHGEPWc92GFDP60A/viewform  

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 20.05.2021. Liczba miejsc jest ograniczona 

 

 1.       Źródła finansowania NGO -  1.06.2021 godz. 17.00-20.00 
 •                     Działalność nieodpłatna, odpłatna, gospodarcza różnice  
 •                     Granty i dotacje  
 •                     Darowizny i sponsoring  
 •                     Inne możliwości ( zbiórki, croudfunding) 

Link do rejestracji:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDVaDQ9aEMcY4ZFE_2Ml4rZZWh-KqPeGd6lK582Pf5GTi3zg/viewform  

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 28.05.2021. Liczba miejsc jest ograniczona 

 1.       Akademia Koordynatora Projektu – Cz. 1. Merytoryka projektu  9.06.2021 godz. 17.00-20.00 
 •                     Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz – czyli jak napisać wniosek projektowy, który ułatwi realizację projektu 
 •                     Umowa o dofinansowanie – najważniejsze zagadnienia 
 •                     Prowadzenie dokumentacji projektu od strony merytorycznej 
 •                     Zasady przygotowania sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu finansowanego ze środków publicznych. 

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6k13OXxTJOJvdhq1nUOzy3ffitrcmvxaF_nuk0P8rM08xVw/viewform  

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 28.05.2021. Liczba miejsc jest ograniczona 

 1.       Akademia Koordynatora Projektu – Cz. 2. Finanse projektu 23.06.2021 godz. 17.00-20.00 
 •                     Budżet projektu – jak go przygotować i z nim pracować? 
 •                     Finanse w projekcie – zasady wydatkowania środków oraz dokumentowania kosztów. 
 •                     Umowa o dofinansowanie – najważniejsze zagadnienia w zakresie finansów 
 •                     Przydatne narzędzia do monitoringu i dokumentowania finansów projektu 
 •                     Zasady przygotowania sprawozdania finansowego z realizacji projektu finansowanego ze środków publicznych. 

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK5cJwmgjULRW7bEinGRSnIA8Yv-6ntIhxb27tqzZzG9mZhg/viewform  

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 18. 06.2021. Liczba miejsc jest ograniczona 

 

 1.       Akademia Koordynatora Projektu – Cz. 3. Ludzie w projekcie 30.06.2021 godz. 17.00-20.00  
 •          Ludzie w projekcie – role formalne i możliwe formy współpracy 
 •          Zasady zawierania umów z członkami zespołu projektowego 
 •          Spontaniczność uporządkowana – czyli jak zaplanować i usprawnić działania własne i zespołu i nie stracić dobrej energii i atmosfery. 
 •          Komunikacja z zespołem projektowym – praktyczne rozwiązania i wskazówki. 
 •          Kodeks dobrych praktyk koordynatora projektu. 

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd7t3ibKTfZTm23ZtnHbzSvBhR-nc3zf8VcKxVZQ7ZFOFeZg/viewform  

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 25. 06.2021. Liczba miejsc jest ograniczona 

 

 1.       Księgowość i zarządzanie finansami  NGO -  8.07.2021 godz. 17.00 – 20.00 

 

1)Opodatkowanie CIT i VAT w NGO – na co zwrócić uwagę 

2)Uproszczona księgowość, a pełne księgi - warunki 

3)Procedury wewnętrzne: 
o Czym jest polityka rachunkowości 
o Sprawny obieg dokumentów 
o Zatrudnianie i rozliczanie pracowników/współpracowników w NGO 
o Współpraca zarządu z księgowością 
o Kiedy kasa fiskalna jest niezbędna w organizacji 
o Sprawozdawczość finansowa i podatki 

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7LLbSE-vzorSkL-1-mUTSNGTBAP0GwULNWRo4sM0uyyvWqA/viewform  

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 2.07.2021. Liczba miejsc jest ograniczona 

 

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
ul. Krasickiego 18, I piętro, 30-503 Kraków
tel./fax 12 412 15 24; kom. 797 917 904
NIP 9452102152; REGON 120665488; KRS 0000301501 
www.bis-krakow.pl   https://pl-pl.facebook.com/FundacjaBIS