PROJEKT OUTPLACEMENTOWY „ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców woj. małopolskiego”.

Grupa Doradcza Projekt spółka z o.o.realizuje na terenie całego województwa małopolskiego PROJEKT OUTPLACEMENTOWY: „ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców woj. małopolskiego”.

logo białe tło napis: outplacement  adapter zawodowy małopolska

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
Okres realizacji projektu: od 01 marca 2021 r. do 31 marca 2023 r.

UCZESTNICY PROJEKTU:
do udziału w projekcie zapraszamy osoby mieszkające lub pracujące na terenie woj. małopolskiego, w tym wyłącznie:

  • osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika (od utraty pracy nie może upłynąć więcej niż 6 miesięcy),
  • pracowników przewidzianych do zwolnienia, 
  • pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  • osoby odchodzące z rolnictwa.


REKRUTACJA DO PROJEKTU:
JEST PROWADZONA W SPOSÓB CIĄGŁY.

FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE to między innymi:

  • indywidualne poradnictwo zawodowe,
  • staże i szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy,
  • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z wypłatą wsparcia pomostowego (liczba dotacji jest ograniczona),
  • dodatki aktywizacyjne.

Wszelkie informacje na temat projektu (tj. zasady udziału, udzielania wsparcia) – w tym aktualne terminy rekrutacji – będą dostępne na stronie: www.gdp-krakow.pl w zakładce: „Projekty” oraz pod numerem telefonu: 519 746 920 lub e-mailowo: biuro@gdp-krakow.pl

Wszystkie formy wsparcia oraz miejsca realizacji usług są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.