Specjalność strażacko-pożarnicza w libiąskim zespole szkół

Powiat Chrzanowski, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie i Zespół Szkół w Libiążu podpisały dziś porozumienie o współpracy. 

30 kwietnia w Zespole Szkół w Libiążu porozumienie podpisali: starosta Andrzej Uryga, wicestarosta Bartłomiej Gębala, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie Andrzej Dybał i Bogumiła Buchała, dyrektor libiąskiego zespołu szkół. Na zdjęciu z młodzieżą szkolną. 

 

Celem porozumienia jest współpraca pomiędzy Zespołem Szkół w Libiążu, a Komendą Powiatową Państwowej  Straży Pożarnej w Chrzanowie w zakresie: 

- propagowania wiedzy w zakresie funkcjonowania, realizacji zadań związanych z działalnością Państwowej Straży Pożarnej oraz kształtowanie umiejętności związanych ze   s pecyfiką służby pożarniczej.

- propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego

- zwiększania świadomości i ćwiczenia umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy

- profesjonalnego przygotowania uczniów do turniejów  i zawodów z wiedzy pożarniczej i pierwszej pomocy.

Na mocy porozumienia, w komendzie PSP będą odbywały się zajęcia teoretyczne i praktyczne dla techników logistyków (specjalność strażacko-ratownicza) z Technikum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Libiążu. 

- Współpraca z komendą PSP ma na celu dalsze wzbogacenie oferty edukacyjnej w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Chrzanowski - podkreśla starosta Andrzej Uryga. 

- Dołożmy wszelkich starań, by współpraca z nami była na wysokim poziomie - dodał komentant PSP Andrzej Dybał.