Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Kolejne laptopy dla chrzanowskich licealistów

Województwo Małopolskie przekazało blisko 45 tysięcy złotych na zakup laptopów dla chrzanowskich licealistów.  

Na zdjęciu stoi pięć osób, jedna trzyma w rękach promesę

Fot. Od lewej Rafał Kosowski - Radny Wojewódzki, Członek Zarządu Województwa Marta Malec-Lech, Starosta Chrzanowski Andrzej Uryga, Wicestarosta Bartłomiej Gębala i Iwona Gibas - Członek Zarządu Województwa

 

12 maja w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie gościliśmy przedstawicieli Województwa Małopolskiego: Martę Malec-Lech – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego, Iwonę Gibas – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego, Rafała Kosowskiego - Radnego Województwa Małopolskiego, Burmistrzów Gmin: Chrzanów, Trzebinia, Libiąż oraz Wójta Gminy Babice, Prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu Antoniego Buchałę. Marka Kuchtę, Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini oraz Agatę Suszczyńską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Edukacji UMWM.

Przedstawiciele Zarządu Województwa dziękowali zgromadzonym za udział w programach oraz przekazali na ręce Starosty Chrzanowskiego Andrzeja Urygi i Wicestarosty Bartłomieja Gębali promesę w wysokości 44.988,48 zł na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego i II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych”.  Promesy otrzymały także m.in. Gminy Powiatu Chrzanowskiego.

Głównym celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19. Projekt realizowany był w formie grantowej.