Kolejne laptopy dla chrzanowskich licealistów

Województwo Małopolskie przekazało blisko 45 tysięcy złotych na zakup laptopów dla chrzanowskich licealistów.  

Na zdjęciu stoi pięć osób, jedna trzyma w rękach promesę

Fot. Od lewej Rafał Kosowski - Radny Wojewódzki, Członek Zarządu Województwa Marta Malec-Lech, Starosta Chrzanowski Andrzej Uryga, Wicestarosta Bartłomiej Gębala i Iwona Gibas - Członek Zarządu Województwa

 

12 maja w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie gościliśmy przedstawicieli Województwa Małopolskiego: Martę Malec-Lech – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego, Iwonę Gibas – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego, Rafała Kosowskiego - Radnego Województwa Małopolskiego, Burmistrzów Gmin: Chrzanów, Trzebinia, Libiąż oraz Wójta Gminy Babice, Prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu Antoniego Buchałę. Marka Kuchtę, Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini oraz Agatę Suszczyńską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Edukacji UMWM.

Przedstawiciele Zarządu Województwa dziękowali zgromadzonym za udział w programach oraz przekazali na ręce Starosty Chrzanowskiego Andrzeja Urygi i Wicestarosty Bartłomieja Gębali promesę w wysokości 44.988,48 zł na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego i II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych”.  Promesy otrzymały także m.in. Gminy Powiatu Chrzanowskiego.

Głównym celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19. Projekt realizowany był w formie grantowej.