Ogłoszenie z dnia 26.05.2021r.

W dniu dzisiejszym ogłoszono postępowanie na zadanie pn.: „Remont i przebudowa pomieszczeń nowej części I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie”

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_chrzanowski/proceedings